15 กุมภาพันธ์ 2024

Time

10:00 am - 11:30 pm
แชร์

Kick off ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

กำหนดการ

“Kick off ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 10.50 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้อยทอง/กทม.

กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวเปิดกิจกรรม “Kick off ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

ถ่ายภาพร่วมกัน

10.50 – 11.00 น. ตั้งขบวนเดินไปที่ด้านหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะจุดข้ามทางม้าลาย
11.05 – 11.15 น. “Kick off ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” เดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ ไป-กลับ นำโดย

– นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

– สสส. กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา นักเรียน-คณะครู โรงเรียนวัดสร้อยทอง

– ดูแลความเรียบร้อยโดย สถานีตำรวจนครบาลบางโพ ครูตำรวจ จากกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.)

11.15 – 11.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code