04 กุมภาพันธ์ 2024

Time

5:30 am - 9:00 am
แชร์

Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs

กำหนดการ

Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 – 09.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

05.30 น. รับเบอร์-รับเสื้อ
05.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับนักวิ่ง
06.15 น. กิจกรรมยืดเหยียด และอบอุ่นร่างกาย
06.25 น. พิธีเปิดกิจกรรม Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 6 กม.
07.00 น. ร่วมกิจกรรมกับบูทนิทรรศการภายในงาน
08.00 น. เคารพธงชาติ
09.00 น. ปิดกิจกรรม
QR Code :
QR Code