18 มีนาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ห้องแมนดาริน บี โรงแรมแมนดาริน
แชร์

Happy Workplace forum 2022 : The Future of Workplace Well-being

Happy Workplace forum 2022 : The Future of Workplace Well-being

กำหนดการ
Happy Workplace forum 2022 “The Future of Workplace Well-being”
ในวันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องแมนดาริน บี โรงแรมแมนดาริน

รับชมผ่าน Facebook Live : Happy8workplace
09.00 – 16.30 น.   รับฟังการบรรยายและการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ
• คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
หัวข้อ “The CEO’s leadership role in optimizing well-being”
• คุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และเจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon
หัวข้อ “Productive อย่างไรให้มีความสุขในยุค VUCA World”
• คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน)
หัวข้อ Well-being and The Future of Work : Strategies to Improve Happiness and Health of Employees
ผู้ร่วมอภิปราย
– หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
– ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. , รองประธานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
– คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน)
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
QR Code :
QR Code