10 กุมภาพันธ์ 2024

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ Doc Fest

 

กำหนดการ

Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ Doc Fest

A Call for Harmony with Nature

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

08.30 น. Workshop Eco walk สำรวจสิ่งมีชีวิตใจกลางเมืองป่าคอนกรีต

โดย ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา จาก Ari Ecowalk

10.00 น. Workshop PARK ใจเข้าถึงธรรมชาติ เข้าใจตนเอง

โดย สุรศักดิ์ เทศขจร กระบวนกร Park ใจ นิตยสารสารคดี ผู้เยียวยาจิตใจด้วยธรรมชาติ

13.00 น. Eco Living Documentary ชมภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น ที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผลงานคัดสรรจากเยาวชนค่ายสารคดี 18 และนักทำสารคดีมืออาชีพ

รอบ 13.00

– ผึ้งพาอาศัย (อนิตา บุญเนือง ค่ายสารคดี18)

– “ซั้ง” ภูมิปัญญาสู่ทางออกของชาวประมง (ภูตะวัน เสน่ห์ภักดี ค่ายสารคดี 18)

– One way ticket to the top ตั๋วเที่ยวเดียวสู่ยอดภูกระดึง (กวิน สิริจันทกุล ค่ายสารคดี 15)

รอบ 14.00

– The Last 14 วิกฤตโลมาทะเลสาบ (ThaiWhales)

รอบ 15.00

– คน ป่า ต้นน้ำ จุดเริ่มต้นบ้านต้นไม้ร้อยหวัน (อัพดอล พงค์สวัสดิ์ค่ายสารคดี18)

– ดอยช้างป่าเเป๋“ลำ พูน” (ภูมิธิดา วิทโยภาส ค่ายสารคดี18)

– Lost in Mekong (เจษฎา ขิมสุข ค่ายสารคดี17)

16.00 น. วงเสวนาเปิดงาน เบื้องหลังของการจัดงาน Eco Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ DOC FEST

โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

และ สุวัฒน์อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี

16.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
16.30 น. Eco Live Talk ร่วมพูดคุยเสวนาหลังชมภาพยนตร์

ในหัวข้อ “Lost and Ruin ไม่ใช่แค่ธรรมชาติถูกทำ ลาย แต่คือผู้คน”

วิทยากร

• ศศิน เฉลิมลาภ อดีตประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ร่วมสะท้อนถึงปัญหาการทำ ลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากในสารคดีและแนวทางการแก้ไข

ฟังมุมมองจากตัวแทนของ “ป่า แม่น้ำ และทะเล” เริ่มจากชุมชนป่าต้นน้ำ แนวเทือกเขาบรรทัด

• สุรศักดิ์เย็นทั่ว หรือ “จูร้อยหวัน” ผู้พยายามสร้างสมดุลของคนกับป่า

ด้วยการทำ โฮมสเตย์ชุมชนชื่อบ้านต้นไม้ร้อยหวัน

• อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธานสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำ โขง 7 จังหวัดภาคอีสาน

(คสข.) กับความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำ โขง สายน้ำ นานาชาติที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย

• ชาญกิจ ชำ นิวิกัยพงศ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มวาฬไทย (ThaiWhales) และผู้ผลิตภาพยนตร์

The Last 14 และวาฬบอกทีกับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

ดำเนินวงเสวนาโดย ฐิติพันธ์พัฒนมงคล นักเขียนประจำ กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

 

QR Code :
QR Code