22 มิถุนายน 2022

Time

1:00 pm - 4:30 pm
ณ ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่) แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ
แชร์

เวทีเผยแพร่ข้อมูลรายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ

เวทีเผยแพร่ข้อมูลรายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง