07 พฤษภาคม 2022

Time

1:00 pm - 4:30 pm
ณ Online ผ่าน zoom (link zoom จะแจ้งภายหลังการลงทะเบียน)
แชร์

Collaborative Design Workshop หัวข้อ “เราจะช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็ก ๆ กับครอบครัว/ชุมชน ได้อย่างไร?”

กำหนดการ
Collaborative Design Workshop
หัวข้อ “เราจะช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็ก ๆ กับครอบครัว/ชุมชน ได้อย่างไร?”

วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565  เวลา 13.00 – 16.30 น.
Online ผ่าน zoom (link zoom จะแจ้งภายหลังการลงทะเบียน)
13.00 – 15.00 น.     Collaborative Design Workshop “เราจะช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็ก ๆ กับครอบครัว/ชุมชน ได้อย่างไร?”
15.00 – 16.00 น.     Net PAMA Toolkit Sharing: Positive Communication Techniques
16.00 – 16.30 น.     Networking session เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง Net PAMA และคุณครู/อาสาสมัคร
ลงทะเบียนทาง : https://bit.ly/netpamaworkshop1
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
QR Code :
QR Code