03 ตุลาคม 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

กำหนดการ

โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.30 – 09.45 น. กล่าวต้อนรับ

โดย นายสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

09.45 – 10.00 น. กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.00 – 10.20 น. กล่าวเปิด

โดย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.20 – 10.30 น. ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
10.30 – 11.30 น. เสวนา ทำไมต้องมี “ความฝันไม่มีวันหมดอายุ”

โดยผู้กำกับหนังชื่อดัง

1. คุณธนิตย์ จิตนุกูล

2. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว

3. คุณภรณี ภู่ประเสริฐ

4. คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์

ดำเนินรายการโดย นายสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์

12.00 น. จบกิจกรรม

หมายเหตุ

*** กำหนดการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code