03 มีนาคม 2022

Time

10:00 am - 12:10 am
ณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
แชร์

แถลงข่าว งาน Thailand International Health Expo 2022

(ร่าง) กำหนดการ
แถลงข่าว งาน “Thailand International Health Expo 2022″
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.10 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
10.00 – 11.00 น.     ลงทะเบียน
11.00 – 11.15 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ “Thailand International Health Expo 2022”
11.15 – 11.20 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายพันธมิตร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
11.20 – 11.30 น.     ชมวีดิทัศน์แนะนำงาน “Thailand International Health Expo 2022”และพิธีกรกล่าวภาพรวมของการจัดงานฯ
11.30 – 11.40 น.     กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022”
โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11.40 – 11.55 น.     กล่าวคำแถลงการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022”
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
11.55 – 12.00 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
4. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
5. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code