01 มีนาคม 2022

Time

10:00 am - 12:00 am
ณ ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
แชร์

แถลงข่าวผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ในช่วง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในปี 2564 และแนะนำระบบฐานข้อมูล Just Stop Gambling

แถลงข่าวผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ในช่วง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในปี 2564 และแนะนำระบบฐานข้อมูล Just Stop Gambling

กำหนดการแถลงข่าว
ผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในปี 2564 
และแนะนำระบบฐานข้อมูล Just Stop Gambling   
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
และ Live สดทางเพจของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน facebook.com/stopgamblingnetwork/
10.00 – 10.10 น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับชมวิดีทัศน์ “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”
10.10 – 10.45 น.    นำเสนอผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในปี 2564
โดย
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ
• นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
10.45 – 11.45 น.     แนะนำระบบฐานข้อมูล Just Stop Gambling ในรูปแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น
โดย
• นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ
 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ
 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน
• พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส. ตร.) ชุดที่ 4
• นายธนากร คมกฤส
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
• อาจารย์อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี
รองคณบดี  และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
• นายนพดล  อินทร์ต๊ะ
หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวยศวดี ดิสสระ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
11.45 – 12.00 น.     ตอบคำถามสื่อมวลชน จบการแถลงข่าว / รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code