19 ธันวาคม 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีเสวนา “กลับบ้านปีใหม่ไร้ควันบุหรี่”

กำหนดการ

เวทีเสวนา “กลับบ้านปีใหม่ไร้ควันบุหรี่”

ผลกระทบ และความรุนแรง จากควันบุหรี่ มือ 2 มือ 3 ต่อเด็กและคนในครอบครัว

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน รัชดา และ Live  สด ทางเพจ Facebook ครอบครัวปลอดบุหรี่

09.00 -09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
09.30 –  09.50 น. กล่าวเปิดงาน

โดย  นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.50 –10.15 น.

 

ชมคลิปวิดีโอ สกู๊ป “กลับบ้านปีใหม่ไร้ควันบุหรี่”
10.15 –12.00 น. เสวนา   “กลับบ้านปีใหม่ไร้ควันบุหรี่” ผลกระทบ และความรุนแรง จากควันบุหรี่ มือ 2 มือ 3 ต่อเด็กและคนในครอบครัว

วิทยากรร่วมเสวนา

·      ประสบการณ์จากการขับเคลื่อนงาน “ครอบครัวปลอดบุหรี่”  เพื่อสนับสนุน ให้ครอบครัวไทย   “กลับบ้าน…ปีใหม่ไร้ควันบุหรี่”

โดย นางฐาณิชชา  ลิ้มพานิช  ผู้รับผิดชอบโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่ และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม

·      ผลกระทบ และความรุนแรง จากควันบุหรี่ มือ 2 มือ 3 ต่อเด็กและคนในครอบครัว / ทำอย่างไร บ้านจะปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุน การเดินทาง “กลับบ้าน ปีใหม่ไร้ควันบุหรี่”

โดย รศ.ดร.ริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

·      ความสำคัญโครงการอาสา และการดูแลเด็กเล็กในบ้านให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือ 3

โดย นางอัญมณี  บุญชื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง บุหรี่และสุรา (โครงการอาสา) สนับสนุนโดย สสส.

·      ประสบการณ์จากน้องออร์แกน ในวันที่ พ่อ เลิกบุหรี่

โดย  เด็กหญิงปัญจรัตน์  กุลมา

ดำเนินรายการโดย  นายนฤบดี   จันทรส    Media Move

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code