23 มีนาคม 2023

Time

1:00 pm - 4:30 pm
แชร์

เปิดป้ายธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ

กำหนดการ

เปิดป้ายธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ที่ธนาคารเวลาฯ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

13.00 – 14.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดย…นักศึกษาและสมาชิกธนาคารเวลาทุกกลุ่มวัย เขตภาษีเจริญ

14.00 – 14.30 น. ตีฆ้อง…ร้องป่าว

โดย…ขบวนพาเหรดนักศึกษา ภาคีเครือข่าย และสมาชิกธนาคารเวลาทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ

14.30 – 14.45 น. ประธานที่ปรึกษาธนาคารเวลาฯ กล่าวต้อนรับ
14.45 – 15.00 น. กว่าจะถึงวันนี้ …วันที่มี…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”

โดย อาจารย์สุเมธ  นาคน้อย

เลขานุการคณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ

15.00 – 15.15 น. บอกเล่า…วัตถุประสงค์ บริบทพื้นที่ ประสบการณ์มากมี

โดย ตัวแทนคณะทำงานธนาคารเวลาทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ

15.15 – 15.40 น. …ป้าย(ธนาคารเวลา)นั้น…สำคัญไฉน…

• …บ่งบอก…พลังสมาชิกธนาคารเวลา…ในพื้นที่…ภาคี สสส.ขอหนุน…

โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก 9 สสส.

…ใช่ว่า…ใคร ๆ ก็ขึ้นป้าย…ใครหมายมี…เขตภาษี…ต้องเน้นคุณภาพ…

โดย คุณเยาวะสกุล  ทองธัญวีรัตน์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

• …รวมบทเรียน…จากความเพียรทุกกลุ่มวัย…มหาวิทยาลัย…พร้อมเรียนรู้…

โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

15.40 – 16.00 น. ป้ายนี้ต้องเปิด “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ”

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผู้อำนวยการสำนัก 9 สสส. ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ และผู้ร่วมกิจกรรม

16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้…ชมนิทรรศการ/สถานที่ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code