26 กรกฎาคม 2023

Time

1:00 pm - 3:30 pm
แชร์

เปิดตัว แพลตฟอร์มการเรียนรู้ HOOK Learning

กำหนดการ

เปิดตัว แพลตฟอร์มการเรียนรู้ HOOK Learning

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00-15:30 น.

ณ DTAC House (จามจุรีสแควร์ MRT สามย่าน)

13:00 น. ลงทะเบียน / คุยอุ่นเครื่อง (ตามอัธยาศัย)
13:30 น. เปิดตัว HOOK พื้นที่เรียนรู้ออนไลน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

– เปิดงานโดย ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และ อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– ได้เวลา HOOK! ทำความรู้จักแพลตฟอร์ม HOOKLearning.com โดย จิรภัทร เสถียรดี ผู้อำนวยการบริหารสำนักพิมพ์ bookscape

14:00 น. HOOK Talk : แนะแนวนอกห้องเรียน

– แนะแนวชีวิตด้วย Design Thinking
โดย เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล (CEO บริษัท ลูกคิด จำกัด)

– โรคซึมเศร้าในเยาวชน : Help Heal Hope
โดย ผศ. นพ. พนม เกตุมาน  (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

14:30 – 15:30 น. เสวนา: #เด็กสมัยนี้ #ผู้ใหญ่สมัยนี้ | เข้าใจเด็ก เข้าใจเรา เข้าใจโลก

ผู้ร่วมวงเสวนา: ศานนท์ หวังสร้างบุญ | ณัฐยา บุญภักดี |

ผศ. นพ. พนม เกตุมาน | เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล | ตัวแทนนักเรียน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code