31 มีนาคม 2024

Time

10:00 am - 5:00 pm
แชร์

เทศกาลโคราชเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ 2024”

กำหนดการ

แถลงข่าว เทศกาลโคราชเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ 2024”

เปิดพื้นที่เรียนรู้ เพิ่มกิจกรมสร้างสรรค์ เล่นอิสระสร้างพลังสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น.

ณ Korat Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

10.00 – 17.00 น. เปิดลานกิจกรรมฉ่ำเว่อ โดยพิธีกรเชิญชวนชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม

1. ZONE ลานเล่น กิจกรรม สื่อ และศิลปะ จาก 45 พื้นที่สร้างสรรค์

2. ZONE CHECK POINT ค้นหากิจกรรม พื้นที่เรียนรู้ มากกว่า 100 กิจกรรม

3. ZONE ชวนร่วมเที่ยวเรียนรู้ เล่นบันดาล ครบ 10 พื้นที่ รับของที่ระลึก จากเครือขายพื้นที่สร้างสรรค์

4. ZONE SHARING HOW TO กิจกรรมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันหยุด

11.00 – 12.00 น. YOUNG ยิ้ม ทอล์ค “เครื่องเปลี่ยนได้เบิกบานใจ

– ตัวแทนสภาเด็กเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

– ตัวแทนเยาวชนเครือข่ายยังยิ้ม

– ตัวแทนเยาวชนเครือข่ายเดิ่นยิ้ม

– มอบกำลังใจให้เครือข่ายเยาวชน “เครือข่ายเยาวชนยังยิ้ม เครือข่ายสภาเด็กเยาวชน เครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ สร้างสุขสู่เมืองโคราช

12.00 – 13.00 น. YOUNG SHOW ฉายแสง ปล่อยพลัง ศิลปะ ร้อง เต้น เล่นดนตรี
13.00 – 13.30 น. ทอล์คบันดาลใจ

• เด็กขี้เล่น โดย เด็กโคราช

• พื้นที่สร้างสรรค์ “กิน เล่น สนุก เรียนรู้” โดย พื้นที่เรียนรู้โคราช

• ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

โดย นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส.

13.30 – 14.30 น. เปิด (แถลงข่าว) เทศกาลโคราชเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ”
14.30 – 15.30 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้
15.30 – 16.00 น. YOUNG SHOW

• การแสดงชุดรำวงคองก้า สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

• วงปี่พาทย์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลกระเบื้องนอก

• รำโทนโคราช บ้านคอกวัว

• ดนตรีโฟล์คซอง (บ้านดนตรี)

 

QR Code :
QR Code