10 ตุลาคม 2022

Time

1:30 pm - 4:30 pm
แชร์

ห้องเรียนชีวิต “วิชาเพื่อนตาย” เสวนานโยบายปักหมุด Palliative Care ใน กทม.

กำหนดการ

ห้องเรียนชีวิต “วิชาเพื่อนตาย”  เสวนานโยบายปักหมุด Palliative Care ใน กทม.

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ หรือ รับชม Live ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ : ชีวามิตร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 – 14.00 น. กล่าวต้อนรับ และการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

โดย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รอง ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ

14.0      – 15.00 น. เสวนานโยบายปักหมุด Palliative Care “ ใน กทม.

• รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

• รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• นางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

• ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

15.00 – 15.30 น. ถอดบทเรียน “ห้องเรียนชีวิต วิชาเพื่อนตาย”
15.30 – 16.00 น. ลงพื้นที่ดูระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ
16.00 – 16.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code