01 เมษายน 2022

Time

1:00 pm - 6:00 pm
ณ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
แชร์

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “รู้ทัน…ภัยคุกคามการเงินออนไลน์”

กำหนดการ
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “รู้ทัน…ภัยคุกคามการเงินออนไลน์”  
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
13.00 – 16.00 น.   การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “รู้ทัน…ภัยคุกคามการเงินออนไลน์”  
• การนำเสนอสถานการณ์ภัยคุกคามการเงินออนไลน์
โดยผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสภาองค์กรของผู้บริโภค
• การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อแอปเงินกู้ และ แก๊งคอลเซนเตอร์
• การนำเสนอข้อมูล คำแนะนำเพื่อการรู้ทันภัยคุกคามการเงินออนไลน์ และแหล่งให้ความช่วยเหลือกรณีตกเป็นเหยื่อ
โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม
• การอภิปรายเพื่อนำเสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code