08 ธันวาคม 2023

Time

8:00 am - 11:30 am
แชร์

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

กำหนดการ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 11.30 น.

ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ
09.00 – 09.30 น. เทศนาธรรมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยกัณฑ์ “ปธานาทิพจนกถา ว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกเรื่องความเพียร”

โดย พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

09.30 – 10.00 น. การแสดงละครเวทีต้านทุจริต

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.30 – 10.40 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถึงบริเวณงาน

การแสดงวงโยธวาทิต บรรเลงพร้อมขับร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด”

10.40 – 10.45 น. การนำเสนอวิดีทัศน์ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

10.45 – 10.50 น. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

10.50 – 11.20 น. ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

10.20 – 11.30 น. ภาคีเครือข่ายร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

ถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code