19 สิงหาคม 2023

Time

9:45 am - 12:30 pm
แชร์

พิธีเปิดงาน Soul Connect 2023

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีเปิดงาน Soul Connect 2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

ณ ลิโด้ คอนเนคท์ สยาม (Lido 2)

09.45 – 10.15 น. ลงทะเบียน
10.15 – 10.50 น. พิธีกร (แคน อติรุจ กิตติพัฒนะ) นำสื่อมวลชนเข้าสู่พิธีเปิด

เข้าสู่การทอล์คประเด็นคนรุ่นใหม่กับการดูแลใจ โดย

– คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– คุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ศิลปิน

– คุณตา สุรางคนา สุนทรพนาเวช

– คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

– คุณก๊อต จิรายุ ตันตระกูล

10.50 – 11.30 น. แขกรับเชิญและศิลปินร่วมกิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมชั้น 1
11.30 – 12.30 น. รับฟัง Special Talk (ห้อง Lido 1) โดย

– คุณตา สุรางคณา สุนทรพนาเวศ

– คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

– คุณก๊อต จิรายุ ตันตระกูล

ถ่ายภาพร่วมกัน / ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code