24 พฤษภาคม 2024

Time

11:00 am - 6:00 pm
แชร์

พิธีเปิดกิจกรรม Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

กำหนดการ

พิธีเปิดกิจกรรม Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00-18.00 น.

ณ Paradise Park ศรีนครินทร์ ชั้น 1

10.30 – 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
11.00 – 11.05 น. กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของงาน

โดย นายชาคิต พรหมยศ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด

11.05 – 11.10 น. กล่าวเปิดงาน Eldergy Festival ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย

• นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ

• นายณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

11.10 – 11.15 น. กล่าวถึงการสนับสนุนพื้นที่จัดงาน Eldergy Festival

โดย Paradise Park

11.15 – 11.20 น. กล่าวถึงโครงการ Health Promoter

โดย คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

11.20 – 11.25 น. พิธีเปิดงาน Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

โดย

• นายณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ  สสส.

• นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

• นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ

• ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

• คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

• คุณชาคิต พรหมยศ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทยังแฮปปี้ จำกัด

• ผู้บริหาร Paradise Park

11.25 – 11.35 น. ถ่ายภาพหมู่
11.45 – 12.00 น. โชว์เปิดงานจากพี่ ๆ กลุ่ม Zumba Gold
12.10 – 12.40 น. Talk Session เปิดตัวโครงการ Health Promoter
12.40 – 13.30 น. พัก
13.30 – 14.00 น. Talk Session หัวข้อ การลงทุนกับที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพองค์รวม

และชีวิตที่ยืนยาวของวัยอิสระ โดย Aspen Tree

14.10 – 14.30 น. Talk ดีดี “เศรษฐกิจวัยเก๋า” โดย ยังแฮปปี้
14.30 – 16.30 น. Workshop ศิลปะ หัวข้อ ความสุขในวัยเกษียณ
15.00 – 16.00 น. กิจกรรมแนะนำบูธ เล่นเกม แจกของรางวัล
16.40 – 17.30 น. Mini Concert จากวงวัยเก๋า YoungHappy
17.30 – 18.30 น. แนะนำบูธโซนต่าง ๆ
QR Code :
QR Code