22 มกราคม 2024

Time

3:00 pm - 6:00 pm
แชร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่ง

กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่ง

ระหว่าง กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ มูลนิธิกระจกเงา

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน
15.00 – 16.00 น. พิธีกรกล่าวความเป็นมาของความร่วมมือ

– กล่าวรายงาน โดย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

– กล่าวเปิด โดย นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

– ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

– ถ่ายภาพร่วมกัน

16.00 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

QR Code :
QR Code