21 ธันวาคม 2022

Time

10:00 am - 4:00 pm
แชร์

พัฒนาเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบชายหาดบางแสนรณรงค์เทศกาลปีใหม่ ชายหาดปลอดเหล้าบุหรี่

กำหนดการ

พัฒนาเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบชายหาดบางแสน

รณรงค์เทศกาลปีใหม่ ชายหาดปลอดเหล้าบุหรี่

วันพุธที่  21 ธันวาคม 2565

ณ  หอประชุมโรงเรียนแสนสุข  ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

10.00 – 11.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้จากกรุงเทพฯ ถึงชายหาดบางแสน
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ครัวแม่ริ้ว
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายอดิพงษ์  สุขนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
13.10 – 13.20 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.
13.20 – 13.35 น. เปิดกิจกรรม โดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลแสนสุข

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

13.35 – 16.00 น. กิจกรรมการพัฒนาความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แลยาสูบ พื้นที่ชายหาดบางแสน

โดย นายชูวิทย์ จันทรส และคณะ จาก เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code