07 กุมภาพันธ์ 2024

Time

12:30 pm - 5:00 pm
แชร์

ประชุมภาคีเครือข่ายงานปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

กำหนดการ

ประชุมภาคีเครือข่ายงานปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น. กล่าวต้อนรับภาคีเครือข่าย

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.15 – 13.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ร่วมทำความรู้จักปิดเทอมสร้างสรรค์
13.30 – 14.30 น. วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระดมสมอง

1. จุดประกายความสำคัญของปิดเทอมสร้างสรรค์และร่วมแลกเปลี่ยนภาพเป้าหมาย

– เป้าหมายและนโยบายของ สสส. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

– โมเดลการสื่อสารขบวนปิดเทอมสร้างสรรค์

2. เปิดวงแลกเปลี่ยนร่วมกัน

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.15 น. นำเสนอแคมเปญปิดเทอมสร้างสรรค์ และการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
15.15 – 16.15 น. เปิดวงแชร์ ระดมไอเดียตามความสนใจ

1. การขับเคลื่อนกับภาครัฐ แชร์ประสบการณ์และหาแนวทางเพื่อสร้างความร่วมมือระดับจังหวัดร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน

2. Parter in Learning Design ดีไซน์กิจกรรมพลังภาคีร่วมกัน เช่น ปิดเทอมสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค ในปี 2567

3. ภาคีเครือข่ายสื่อสารผ่านกลไกท้องถิ่น แชร์แนวทางหรือไอเดียที่จะขับเคลื่อนปิดเทอมสร้างสรรค์ให้เป็นวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักในสังคมไทย เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา, สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น

16.15 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการนำเสนอในวงประชุม
16.30 – 17.00 น. Road Map เคลื่อนขบวนปิดเทอมสร้างสรรค์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code