19 กุมภาพันธ์ 2024

Time

8:30 am - 4:50 pm
แชร์

ประชุมการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่ “องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ” (Future of Work on Wellbeing) ครั้งที่ 1 ปี 2567″

กำหนดการ

ประชุมการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในองค์กรยุคใหม่

“องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาวะ” (Future of Work on Wellbeing) ครั้งที่ 1 ปี 2567″

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5  อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุม
09:00 – 09:10 น

 

เปิดการประชุม

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  09:10 – 09:30 น. ปาฐกถาพิเศษการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ตามแนวคิดการบูรณาการงานภายใต้กรอบ Healthy Lifestyle Package

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09:30 – 09:35 น. ถ่ายรูปหมู่
09:35 – 09:50 น. กิจกรรม Check-In สุขภาวะคนทำงาน

โดย วิทยากร สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

09:50 – 10:00 น. รับอาหารว่าง (สามารถนำเข้ามารับประทานในงานได้)
10:00 น. เป็นต้นไป ทำความรู้จักชุดเครื่องมือ Healthy Lifestyle Package และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือต่างๆ ในสถานประกอบการ
10:00 – 11:30 น. Mini workshop : Healthy Lifestyle Package 1 (แอลกอฮอล์ ยาสูบ และความปลอดภัยทางถนน)
11:30 – 12:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:30 – 14:00 น. Mini workshop : Healthy Lifestyle Package 2 (กิจกรรมทางกาย อาหารสุขภาวะ และการจัดการขยะ)
14:00 – 15:00 น. Mini workshop : Healthy Lifestyle Package 3 (สุขภาพจิต)
15:00 – 15:10 น. พักรับประทานอาหารว่าง (สามารถนำเข้ามารับประทานในงานได้)
15:10 – 16:40 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร และชุดเครื่องมือในสถานประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะ

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ

16:40 – 16:50 น. สรุปประเด็น
16:50 น. ถ่ายรูปหมู่

ปิดการประชุม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

QR Code :
QR Code