04 พฤษภาคม 2023

Time

1:30 pm - 4:30 pm
แชร์

ประชันวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “นโยบายอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

กำหนดการ

ประชันวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “นโยบายอารยสถาปัตย์ (Friendly Design)

ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี กทม.

13.30 – 16.30 น. ประชันวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองช่วงโค้งสุดท้าย ในหัวข้อ “นโยบายอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ดำเนินรายการโดย นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code