08 พฤศจิกายน 2022

Time

12:30 pm - 4:30 pm
แชร์

นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย

กำหนดการ

นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ สามย่านมิตรทาวน์

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น. เปิดงาน

– ตัวแทนจาก สสส., NIA, YoungHappy กล่าวถึงโครงการ

– สรุปประมวลผลโครงการที่ผ่านมา

13.30 – 14.40 น. การนำเสนอนวัตกรรม 5 ทีม ที่ได้รับทุนสนับสนุน
14.40 – 15.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
15.00 – 16.30 น. Booth Showcase 5 ทีม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code