22 มีนาคม 2024

Time

10:00 pm - 11:00 pm
แชร์

งานแถลงข่าวกิจกรรม พัก กะ พาร์ค พาร์คสร้างสุข เพื่อเมืองสุขภาวะ

กำหนดการ

งานแถลงข่าวกิจกรรม พัก กะ พาร์ค พาร์คสร้างสุข เพื่อเมืองสุขภาวะ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 11.00 น

ณ วิภาวดีซอย 5

10.00 – 10.30 น ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าว
10.30 – 10.40 น นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานโครงการเครือข่ายการพัฒนาเมือง และชุมชนสุขภาวะ

โดย คุณยศพล บุญสม หัวหน้าโครงการเครือข่ายพัฒนาเมือง และชุมชนสุขภาวะ

10.40 – 11.00 น. • กล่าวถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ

โดย คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• กล่าวถึงความร่วมมือระดับนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ กทม.

โดย คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับ กทม.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code