15 กันยายน 2023

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

กิจกรรม “First Time พนันต้องไม่มีครั้งแรก”

กำหนดการ

กิจกรรม “First Time พนันต้องไม่มีครั้งแรก”

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น

ณ จามจุรี สแควร์ กรุงเทพฯ ชั้น G

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน
12.30 – 13.00 น. การแสดงวงดนตรี
13.00 – 13.15 น. เปิดกิจกรรม
13.15 – 13.30 น. พิธีเปิด

กล่าวเปิดงาน โดย อ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชี้แจงวัตถุประสงค์  โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

13.30 – 13.50 น. ชมคลิป “ต้องไม่มีครั้งแรก” โดย เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media Move)
13.50 – 14.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
14.00 – 15.30 น. เวทีเสวนา… “ดีที่สุด อย่ามีพนันครั้งแรก”   โดย

– ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน

– ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน

– ตัวแทนเยาวชน

– นักจิตวิทยา

ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤบดี จันทรส เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม

15.30 – 16.00 น. สื่อมวลชน / สัมภาษณ์สื่อ
16.00 น. เป็นต้นไป เปิดพื้นที่แสดงออกของเยาวชน จากน้องเยาวชน / โรงเรียน กทม.

– Cover dance

– ร้องเพลง

– แต่งคอสเพย์

– เล่นดนตรี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code