20 ตุลาคม 2023

Time

1:00 am - 6:00 pm
แชร์

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในประเด็นบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ “เรื่องของปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

กำหนดการ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในประเด็นบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

ภายใต้หัวข้อ “เรื่องของปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 18.00 นาฬิกา

ณ ชั้น G โซน ZPELL ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี

12.30 น. ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
13.00 – 13.10 น. เปิดตัวพิธีกรดำเนินรายการกิจกรรมและเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
13.10 – 13.40 น. มินิคอนเสิร์ต โดยวงดนตรีของเครือข่ายเยาวชน
13.40 – 14.10 น. พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในประเด็นบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ “เรื่องของปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กล่าวรายงาน

โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

14.10 – 14.40 น. กิจกรรมเขียนข้อความแทนความในใจ
14.40 – 15.20 น. กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ “เรื่องของปาก เป็นเรื่องใกล้ตัว”

(1) นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

(2) ผู้แทนสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(3) ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(4) ผู้ได้รับผลกระทบทางช่องปากจากการสูบบุหรี่

ดำเนินรายการเสวนาโดย : คุณชญตร์ มุกดาหาร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3

15.20 – 15.40 กิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล
15.40 น. นิทรรศการสุขภาพช่องปากและการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

(1) กิจกรรมสร้างลวดลาย

(2) บริการตรวจสุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(3) บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

(4) บริษัท แลคตาซอย จำกัด

(5) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

(6) โรงพยาบาลศุขเวช​

(7) มินิคอนเสิร์ต โดยวงดนตรีของเครือข่ายเยาวชน

17.00 – 18.00 น. กิจกรรมประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดสร้างลวดลาย
18.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code