22 มกราคม 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

กิจกรรมวงคุยพลเมืองอาหาร Food Career กับอาชีพอาหารพื้นบ้าน

กิจกรรมวงคุยพลเมืองอาหาร Food Career กับอาชีพอาหารพื้นบ้าน

กำหนดการ
กิจกรรมวงคุยพลเมืองอาหาร “Food Career กับอาชีพอาหารพื้นบ้าน”
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565  เวลา 13.00 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง FB Live ทางเพจ Food Citizens
13.00 – 15.00 น.     Food Career กับอาชีพอาหารพื้นบ้าน
พบกับ
• มุมมองนักวิชาการที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน
โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไทย
• คนรุ่นใหม่ในสายอาชีพที่พัฒนาอาหารพื้นบ้านผ่านการเล่าเรื่อง
โดย คุณภานุภน บุลสุววรณ (เชฟแบล็ก)  Chef Table ผู้ผสมผสานระหว่างเมนูพื้นบ้านกับความร่วมสมัย
• อาชีพอาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์
โดย คุณสุพจน์ หลี่จา ภาคีความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมโภชนาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
• โมเดลท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงผู้คนอย่างยั่งยืน ผ่านอาหารท้องถิ่น
โดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวโดยคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงอาหารและวัฒนธรรมชุมชน
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code