28 พฤษภาคม 2024

Time

5:00 pm - 7:00 pm
แชร์

กิจกรรมรณรงค์ NoNo No Tobacco Day 2024

กำหนดการ

กิจกรรมรณรงค์ NoNo No Tobacco Day 2024

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 – 19.00 น.

ณ  Lido Connect ส่วน Indoor สยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

และชมนิทรรศการ  Mini  Exhibition

17.00 – 17.30 น. NoNo No Tabacco Day 2024 Opening

กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

โดย ผศ.ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ

กล่าวเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 2024

โดย ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

17.30 – 18.00 น. NoNo No More Lies : Live on Stage
18.00 – 18.40 น. NoNo No More Lies Live Talk โดย

• นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

• คุณกันติชา ชุมมะ (ติช่า) นักแสดงและนางแบบ

• คุณอภิชญา กำเนิดศิริกุล (อะตอม) นักแสดงจากซีรีส์ The Last Case

• คุณแป้งอิสรีย์ คงเคน (แป้ง) นักแสดงจากซีรีส์ The Last Case

18.40 – 18.50 น. NoNo Statement 2024
18.50 – 19.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน  กิจกรรมเกม และปิดงาน

 

QR Code :
QR Code