09 กันยายน 2023

Time

11:00 am - 8:00 pm
แชร์

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566

กำหนดการ

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566

ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

11.00 น. เปิดบูทกิจกรรม และนิทรรศการ MY MIND
14.00 – 15.00 น. เสวนา หัวข้อ สื่อสารอย่างไร ให้ปลุกพลังบวกในใจ ไปต่อไม่สูญเสีย

วิทยากร โดย

• ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• คุณจ๋า ยศสินี ณ นคร ผู้จัดละคร บริษัทเมกเกอร์วาย จำกัด

• แพทย์หญิงอุบลพรรณ วีระโจง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และนักเขียนบทละคร

• ดร.นรกมล ทองเปลี่ยน สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต (Modulator)

15.00 – 16.00 น. เสวนา หัวข้อ การดูแลญาติที่มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยการทำกลุ่มจิตบำบัดด้วยปราการโมเดล จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
17.00 – 17.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566

– กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

– กล่าวเปิดงานโดย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

17.35 – 18.15 น. เสวนา หัวข้อ EVERYONE CAN BE HERO

วิทยากร โดย

• ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต

• คุณแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022

• น้องญา ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา นักิจกรรมขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิต

• ดร.นรกมล ทองเปลี่ยน สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต (Modulator)

18.30 – 19.00 น. มินิคอนเสิร์ต วง BAMM
20.00 น. ปิดบูทกิจกรรม และนิทรรศการ MY MIND

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code