15 กุมภาพันธ์ 2022

Time

1:00 pm - 4:00 pm
ณ ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ 
แชร์

กำหนดการ เสวนาหัวข้อ หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรักกำหนดการ เสวนาหัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก” วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ และรับชมผ่านเพจ : Chulabook และเพจ “อ่านยกกำลังสุข” 13.00 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก” โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ เสวนาหัวข้อ “บอกรักด้วยหนังสือ : อ่านยาใจ ภูมิคุ้มใจ ปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก และครอบครัว” โดย • พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณศิริ กุมารแพทย์เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน • คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ดำเนินรายการโดย คุณบงกช ศรีมังคละ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม บอกรัก : ให้โอกาสทางการอ่าน ด้วยการมอบ Gift Voucher ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิ FIVE FOR ALL ได้เลือกสรรหนังสือตามที่ต้องการ ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

กำหนดการ เสวนาหัวข้อ หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรักกำหนดการ เสวนาหัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก” วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ และรับชมผ่านเพจ : Chulabook และเพจ “อ่านยกกำลังสุข”  13.00 – 16.00 น.   เสวนาหัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก” โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ เสวนาหัวข้อ “บอกรักด้วยหนังสือ : อ่านยาใจ ภูมิคุ้มใจ ปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก และครอบครัว” โดย • พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณศิริ กุมารแพทย์เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน • คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ดำเนินรายการโดย คุณบงกช ศรีมังคละ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม บอกรัก : ให้โอกาสทางการอ่าน ด้วยการมอบ Gift Voucher ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิ FIVE FOR ALL ได้เลือกสรรหนังสือตามที่ต้องการ      ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

กำหนดการ
เสวนาหัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก”
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ 
และรับชมผ่านเพจ : Chulabook และเพจ “อ่านยกกำลังสุข”
13.00 – 16.00 น.     เสวนาหัวข้อ “หัวใจกับใบโพธิ์ : วัคซีนใจ แก้ไขพิษรัก”
โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ
เสวนาหัวข้อ “บอกรักด้วยหนังสือ : อ่านยาใจ ภูมิคุ้มใจ ปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก และครอบครัว”
โดย
• พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณศิริ
กุมารแพทย์เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน
กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
• คุณสุดใจ พรหมเกิด
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
ดำเนินรายการโดย คุณบงกช ศรีมังคละ
ปิดท้ายด้วยกิจกรรม บอกรัก : ให้โอกาสทางการอ่าน ด้วยการมอบ Gift Voucher ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิ FIVE FOR ALL ได้เลือกสรรหนังสือตามที่ต้องการ
ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
QR Code :
QR Code