ชวนร่วมงาน “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน” Voice of the Voiceless ครั้งที่ 2 สร้างสังคมก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย เตรียมเสนอนโยบาย 9 นโยบายเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชวนร่วมงานเวทีวิชาการ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน Voice of the Voiceless ครั้งที่ 2” ตั้งเป้า สร้างสังคมก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม

                    นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพด้วย ทำให้ สสส. จัดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”  ในวันที่ 21 – 23 ก.พ. 2566 ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ มีเป้าหมายสื่อสารสังคมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพใน 10 กลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ และทุกคนในสังคม

                    นางภรณี กล่าวต่อว่า ภายในงานตลอด 3 วัน จะพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญ 9 เรื่อง ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากภาคีเครือข่าย เพื่อส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปขับเคลื่อนนโยบาย, ชุดการแสดง “The Voice of the Voiceless: เสียงจากดวงดาวที่ไร้เสียง”, เวทีเสวนา-ห้องย่อย, การมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award และการแสดงจากภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ  เช่น การแสดงอังกะลุงจากโฮงเฮียนผู้สูงอายุพะเยา, การบรรเลงเพลงนับเราด้วยคน และยังมี 25 บูธแสดงผลงาน นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะทั่วประเทศ

                    “สสส. ชวนทุกคนร่วมงานเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน ครั้งที่ 2 งานนี้ตั้งใจเป็นพื้นที่กลางให้คนตัวเล็ก ตัวน้อย สะท้อนเสียงที่เป็นข้อเสนอที่อาจตกหล่นในสังคม หรือสิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ ของประชากรกลุ่มเฉพาะ งานนี้คาดการณ์ว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศเกือบ 4,000 คน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เพจนับเราด้วยคน https://section09.thaihealth.or.th/registervoiceofthevoiceless2023/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ สสส. หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “นับเราด้วยคน” นางภรณี กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code