คุยกับผู้จัดการ สสส.

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) สสส. เป็นองค์กรที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นองค์กรเปิด มีกลไกให้พลังความคิด สติปัญญา จิตสาธารณะและพลังการลงมือทำของคนจำนวน... อ่านต่อ >
03 กุมภาพันธ์ 2564 405