ร่วมงานกับเรา
Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
19 ตุลาคม 2564
648

 

SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)
Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 - 50,000
Job Purpose
Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
Key Responsibilities
Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships
- Creating effective sales plans for SOOK Enterprise
- Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans
- Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.
- In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.
Maintain or Improve Business Development Process
- Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
- Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
- Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.
- Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.
- Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.
Improvement of Teams performance
- Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.
- Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies.
Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service
- Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.
- Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.
Qualification and Experience
- A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields
- At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)
- Strong presentation and Communication Skill
- Fast Learning and can work under pressure
- Good Command in English
ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – ThaiHealth Recruitment Center

SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)

Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 - 50,000

Job Purpose

Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

Key Responsibilities

Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships

- Creating effective sales plans for SOOK Enterprise

- Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans

- Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.

- In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.

Maintain or Improve Business Development Process

- Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.

- Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.

- Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.

- Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.

- Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.

Improvement of Teams performance

- Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.

- Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies.

Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service

- Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.

- Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.

Qualification and Experience

- A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields

- At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)

- Strong presentation and Communication Skill

- Fast Learning and can work under pressure

- Good Command in English

               ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – ThaiHealth Recruitment Center