ร่วมงานกับเรา
กราฟฟิกดีไซน์ 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
8 ธันวาคม 2564
2K
ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content
 
 
คุณสมบัติ
• เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
• สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
• มีความสนใจในการทำ social media
• มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
• สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
• มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
• ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
 
สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7766
 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่
 
 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2556
**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์

 

 คุณสมบัติ

• เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบสื่อ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีความสามารถในการใช้ Adobe Photoshop, Illustrator และ อื่นๆ

• มีประสบการณ์ทางด้าน Graphic Design อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

• สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และนำเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

• ติดตามเทรนด์ต่างๆ บน Social Media อยู่เสมอ และมีไอเดียในการนำมาปรับใช้

• มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

  ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

• สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

• ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

 

**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

หมดเขตรับสมัคร 31 ธ.ค. 2564