ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
8 พฤศจิกายน 2564
662
ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เขียนบทและมัลติมีเดีย
 
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานมัลติมีเดียทั้งหมด อาทิ เขียนสคริปต์ ถ่ายทำวีดิโอ กราฟฟิก ภาพประกอบ ตัดต่อ ถ่ายภาพ เป็นต้น
 
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
• มีความชำนาญในการเขียนสคริปต์-ผลิตวิดีโอ-ตัดต่อ-ถ่ายภาพได้
• มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ เช่น Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี
• มีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน หรือภาพประกอบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
• มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
• ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
 
สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7766

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย

 

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 35 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อ

• ทักษะที่จำเป็นในการใช้โปรแกรมตัดต่อและแต่งภาพ ได้แก่ Premiere Pro, Affter effect, Photoshop และ illustrator ได้ดี

• มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

• มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ทุ่มเท ใฝ่รู้ มีไหวพริบ

   ทำสื่อไปสู่การประยุกต์ได้หลายด้าน

• สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

• มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

  ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

• สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

• ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถเริ่มงานได้ทันที

• เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

 

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

 

**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**