ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
15 ตุลาคม 2564
443

 

ด่วน
รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 
จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่
- จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
- จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน
- จัดทำรายงานการเงินโครงการ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
- สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่
อัตราเงินเดือน : ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์
ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 
มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่  
สิ้นสุดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564

ด่วน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 

จำนวน 1 อัตรา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่
 • จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
 • จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการเงินโครงการ 
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
 • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่

อัตราเงินเดือน : ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์

 

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)

 

สิ้นสุดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564