ร่วมงานกับเรา
เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย:
22 พฤษภาคม 2562
559

 

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง เลขานุการ
คุณสมบัติ
• เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
• ประสานงานด้านต่างๆ ได้ดี
• มีความสนใจในการทำ social media
• มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานล่วงเวลา ออกไปทำงานต่างจังหวัด และนอกสถานที่ได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน
  ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
• ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
• เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4 บริษัท ธนวิชย จำกัด
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7766
**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง เลขานุการ

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

• จบการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

• ประสานงานด้านต่างๆ ได้ดี

• มีความสนใจในการทำ social media

• มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

• สามารถทำงานล่วงเวลา ออกไปทำงานต่างจังหวัด และนอกสถานที่ได้

• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

• มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองาน

  ของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

• สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

• ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถเริ่มงานได้ทันที

• เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

 

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4 บริษัท ธนวิชย จำกัด

ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-679-7766

 

**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

 

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม