ร่วมงานกับเรา
พนักงานด้านบริการร้านเครื่องดื่ม 2 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
23 เมษายน 2562
488

 

ประกาศรับสมัครงาน
กองทุนสวัสดิการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
พนักงานด้านบริการร้านเครื่องดื่ม จำนวน 2 อัตรา (อัตราจ้างเหมาบริการ)
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดการร้านกองทุนสวัสดิการประเภทเครื่องดื่ม เพื่อให้เกิดผลกำไร  ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงระบบจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. ดำเนินการจัดการงานด้านบริการอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประสานร้านค้าในศูนย์อาหาร และร้านค้าภายนอกเพื่อให้มีการจัดบริหารอาหารที่มีคุณภาพ และสามารถจัดอาหารประชุมให้พร้อมบริการได้ทันเวลา 
3. ดูแลการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ และจัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย    ของกองทุนสวัสดิการเพื่อจัดทำบัญชีกองทุน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี 
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  ไม่จำกัดสาขา 
3. สรุปยอดขายบริหารจัดการสต๊อก
4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (Ms Office: Word, Excel, และอื่นๆ)
5. รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นกฎระเบียบในการทำงาน
7. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) และจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind)
8. หากมีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวสันต์ เลิศสีมา ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 089-779-4204 หรือ นายธนาธิป ชื่นสมทรง 098-452-5639  และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

ประกาศรับสมัครงาน

กองทุนสวัสดิการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พนักงานด้านบริการร้านเครื่องดื่ม จำนวน 2 อัตรา (อัตราจ้างเหมาบริการ)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัดการร้านกองทุนสวัสดิการประเภทเครื่องดื่ม เพื่อให้เกิดผลกำไร  ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงระบบจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 2. ดำเนินการจัดการงานด้านบริการอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประสานร้านค้าในศูนย์อาหาร และร้านค้าภายนอกเพื่อให้มีการจัดบริหารอาหารที่มีคุณภาพ และสามารถจัดอาหารประชุมให้พร้อมบริการได้ทันเวลา 
 3. ดูแลการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ และจัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย    ของกองทุนสวัสดิการเพื่อจัดทำบัญชีกองทุน
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี 
 2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  ไม่จำกัดสาขา 
 3. สรุปยอดขายบริหารจัดการสต๊อก
 4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (Ms Office: Word, Excel, และอื่นๆ)
 5. รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นกฎระเบียบในการทำงาน
 7. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) และจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind)
 8. หากมีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวสันต์ เลิศสีมา ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 089-779-4204 หรือ นายธนาธิป ชื่นสมทรง 098-452-5639  และสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม