ร่วมงานกับเรา
ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
5 พฤศจิกายน 2562
1K

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัยจำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป ตรีหรือเทียบเท่า พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/โภชนาการ/สุขศึกษา/สาธารณสุขชุมชน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม word, power point, exel, การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรร  สามารถทำงานในพื้นที่ เก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
ติดต่อประสานงานกับเครือข่าย 
จดและจัดทำรายงานการประชุม  ความก้าวหน้าโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถพิมพ์งาน พิมพ์สัมผัสได้ดี
ทำงานจันทร์-ศุกร์
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์)
สนใจสมัคร กรุณาส่งหลักฐาน
1.ประวัติประสบการณ์การทำงาน  
2.วุฒิการศึกษา และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(transcript)
3.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
4. เบอร์โทรติดต่อ
email: chutimabk@yahoo.com

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยวิจัยจำนวน 1 อัตรา

 

  • วุฒิ ป ตรีหรือเทียบเท่า พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/โภชนาการ/สุขศึกษา/สาธารณสุขชุมชน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม word, power point, exel, การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรร  สามารถทำงานในพื้นที่ เก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
  • ติดต่อประสานงานกับเครือข่าย 
  • จดและจัดทำรายงานการประชุม  ความก้าวหน้าโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย 
  • สามารถพิมพ์งาน พิมพ์สัมผัสได้ดี
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์
  • ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์)

 

สนใจสมัคร กรุณาส่งหลักฐาน

1. ประวัติประสบการณ์การทำงาน  

2. วุฒิการศึกษา และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(transcript)

3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4. เบอร์โทรติดต่อ

 

email: chutimabk@yahoo.com

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม