ร่วมงานกับเรา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ปฏิบัติงานร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP 2 ตำแหน่ง
สร้างโดย: webmaster
26 กรกฎาคม 2562
234

 

          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ปฏิบัติงานร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP รายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดการร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกรองสุมาลย์ ศิริรักษ์
2. ตำแหน่ง พนักงานขายร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววิภาดา พิมพ์โคตร
          ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเริ่มงาน 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

          ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP และตำแหน่งพนักงานขายร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยจัดการร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP

        ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกรองสุมาลย์ ศิริรักษ์

2. ตำแหน่ง พนักงานขายร้านค้าเพื่อสุขภาวะ SOOK SHOP

        ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววิภาดา พิมพ์โคตร

 

          ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเริ่มงาน 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

  ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม