21
September
2018
การฉีดวัคซีนให้ลูกแมว Categories : หาสัตวแพทย์
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)ควรจะให้น้องเหมียวได้ฉีดวัคซีนเมื่อใด

น้องเหมียวของคุณสามารถเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรกได้เมื่อพวกเขาอายุได้ 9 สัปดาห์ ตามด้วยรอบที่ 2 เมื่อพวกเขาอายุได้ 12 สัปดาห์ วัคซีนแต่ละประเภทนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับเวลาในการฉีดวัคซีนที่แน่ชัด

หากคุณรับน้องเหมียวมาเลี้ยงจากนักผสมพันธุ์แมวหรือจากสถานสงเคราะห์สัตว์ อย่าลืมขอเอกสารประวัติทางการแพทย์ของพวกเขามาด้วย เพราะบางทีพวกเขาอาจได้รับวัคซีนที่จำเป็นมาครบหมดแล้ว

ปล่อยให้พวกเขาอยู่บ้าน

การสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนนั้นจะสมบูรณ์ครบถ้วนหลังจาก 2 สัปดาห์ไปแล้ว ดังนั้นคุณควรให้พวกเขาอยู่แต่ในบ้านในช่วงเวลานั้น

คอยติดตามผลอยู่เสมอ

แม้ว่าแมวของคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว แต่ก็ควรพาพวกเขาไปฉีดวัคซีนตัวเดิมซ้ำทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน และพยายามเก็บเอกสารประวัติการฉีดวัคซีนของเขาเอาไว้ให้ดี เพราะหากคุณจะพาพวกเขาไปไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงแมวตอนที่พวกเขาแก่ขึ้นนั้น ทางศูนย์จะขอดูเอกสารเหล่านั้น

หากต้องเดินทางไปต่างประเทศ

หากคุณวางแผนที่จะพาน้องเหมียวคุณเดินทางไปต่างประเทศนั้น พยายามทิ้งช่วงระยะเวลาที่เพียงพอให้พวกเขาได้รับวัคซีนครบถ้วน ลองปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพาน้องเหมียวไปต่างประเทศดู

เลี้ยงลูกแมว, เลี้ยงแมว, ลูกแมว
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก