12
September
2018
อาหารเพิ่มเกล็ดเลือด หาทานง่าย เห็นผลไว Categories : ข่าวสาร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวหนังเกิดแผลขึ้นมา เกล็ดเลือดจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อทำหน้าที่หยุดยั้งแผลการอาการเลือดไหล อย่างไรก็ตาม เมื่อร่างกายมีเกล็ดเลือดไม่เพียงพอจะส่งผลให้เกล็ดเลือดไม่สามารถจับตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ในเลือดของเรานั้นมีส่วนประกอบหลักๆ คือ เซลล์เม็ดเลือดแดง, เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด การที่ร่างกายมีเกล็ดเลือดไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดอาการดังนี้ เช่น อาการอ่อนแรง, เลือดออกตามไรฟัน และอาการฟกช้ำ เป็นต้น อาการเกล็ดเลือดไม่เพียงพอ เมื่อสามารถตรวจพบได้เมื่อช่วงเริ่มต้น หรือความรุนอยู่ในระดับต่ำถึงกลาง สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้

อาการที่พบได้มากเมื่อร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำอาการเกล็ดเลือดต่ำในระดับที่ไม่รุนแรงจะแสดงอาการต่างๆเหล่านี้

·         เลือดกำเดาไหล

·         เลือดออกตามเหยือก

·         เลือดออกปนมากับปัสสาวะ

·         ประจำเดือนในปริมาณมาก

·         ไข้ผื่น

·         แผลหายยาก

·         ในกรณีที่รุงแรงอาจพบการอาเจียนเป็นเลือด

·         อาการเลือดไหลภายในร่างกายที่รุงแรงอาจส่งให้เกิดอาการเลือดออกในสมองได้ ความเข้ารับการปรึกษากับแพทย์โดยด่วนเมื่อตรวจพบว่าร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำ และเกิดอาการปวดศรีษะเรื้อรังอาหารเพิ่มเกล็ดเลือด1.       อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน A

วิตามิน A เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการสร้างเกล็ดเลือดในร่างกายของเรา โดยหลักแล้ววิตามิน A ช่วยมนการทำงานของโปรตีนในร่างกายที่ทำหน้าที่หลัก คือ การสร้างเซลล์ และการแยกเซลล์ โดยอาหารที่มีวิตามิน A สูง ได้แก่ แคลอท, ฟักทอง, เคล และมันหวาน2.       อาหารที่อุดมไปด้วยโฟเลต

เมื่อร่างกายขาดโฟเลต หรือวิตามิน B9 จะส่งผลให้เกิดภาระเกล็ดเลือดต่ำได้ ซึ่งโฟเลต และวิตามิน B9 มีส่วนสำคัญในกระบวนการแยกเซลล์ และการสร้างเกล็ดเลือดเป็นอย่างมาก อาหารที่แนะนำ ได้แก่ เคล, ไข่ไก่, ผักใบเขียว, ตับสัตว์, เนื้อสัตว์ และผักกาด เป็นต้น3.       อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน K

วิตามิน K มีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในร่างกาย อาหารที่แนะนำ ได้แก่ เคล, ไข่ไก่, ผักใบเขียว, ตับสัตว์, เนื้อสัตว์ และผักกาด เป็นต้น4.       วิตามิน B12

วิตามิน B 12 มีส่วนช่วยในการบำรุงให้เซลล์เม็ดเลือดแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งการขาดวิตามิน B 12 มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะเกล็ดเลือดไม่เพียงพอ อาหารที่มีวิตามิน B 12 สูง ได้แก่ ไข่ไก่, นมโค และชีส เป็นต้น5.       ธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็กทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ในร่างกายซึ่งรวมถึงเซลล์เม็ดเลือดด้วย อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ เมล็ดฟักทอง, ทับทิม, ไก่ดำ และผักใบเขียว6.       วิตามิน C

วิตามิน C มีส่วนช่วยให้เกล็ดเลือดสามารถเกาะกลุ้มกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยในการดูดซับธาตุเหล็ก ส่งเสริมร่างกายในการสร้างเซลล์เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด อาหารที่มีวิตามิน C สูง ได้แก่ มะละกอ, ผักบอลค์โคลี่, สัปปะรด, มะเขือเทศ และผักกะหล่ำ เป็นต้น7.       ต้นอ่อนข้าวสาลี

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสาร International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences พบว่า ต้นอ่อนข้าวสาลีมีสว่นช่วยในการเพิ่มเกล็ดเลือด

 

 

เครื่องตุ๋นยาจีน

อาหารเพิ่มเกล็ดเลือด
หน้าหลักบล็อก