20
September
2018
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Categories : ข่าวสาร
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls

in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases”

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

 

*คะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย์ หากได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็ปไซต์ของคณะฯ ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนกร การลักษณี 

โทร.053-935064

มือถือหน่วยงาน.081-7643582

E-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

หน้าหลักบล็อก