26
Nov
2017
ปากเหม็นเกิดจากอะไร Categories : อาการผิดปกติของร่างกาย
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ปากเหม็นเกิดจากอะไร?

กลิ่นปากเป็นเรื่องปกติ ที่มีกันได้ทุกคน แต่ทำไมบางคนมีกลิ่นปากแรง บางคนไม่มีกลิ่นปาก แท้จริงแล้ว มนุษย์เราทุกคนมีแบคทีเรียในช่องปากมากมาย มากกว่า 2 ล้านชนิด แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากมาจากปริมาณแบคทีเรียที่มากเกินไป เกิดการหมักของเศษอาหารในช่องปาก เกิดเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น 

สาเหตุที่ทำให้ปากเหม็น 

ส่วนมากแล้วมาจากพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละคน เราจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุที่จะทำให้เกิดกลิ่นปาก เพื่อป้องกันแก้ไข 

  • การแปรงฟัน โดยแปรงฟันไม่ถูกวิธี ทำให้ยังมีเศษอาหารเล็กๆติดอยู่ตามซอกฟัน ขณะแปรงฟันควรแปรงลิ้นด้วย และ ควรแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อ นอกจากจะช่วยให้ท่านไม่มีกลิ่นปากแล้ว ยังช่วยให้ท่านงดอาหารขบเคี้ยว เพราะ ท่านจะขี้เกียจแปรงฟันใหม่ นอกจากนั้น การใช้ไหมขัดฟัน หลังแปรงฟัน จะช่วยทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ตามซอกฟันอีกเลย 
  • โรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุ โรคเหงือก ฟันคุด แผลร้อนใน โรคต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดกลิ่นปาก ดังนั้น การหมั่นตรวตสุขภาพช่องปาก ด้วยการพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน จึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะ หากพบโรคผิดปกติในช่องปากแล้ว จะได้รักษาได้ทัน 
  • บุหรี่ และ สุรา พบว่ากลุ่มคนที่ติดบุหรี่ และ ดื่มสุรา มักจะมีกลิ่นปากเหม็น อาจจะเป็นเพราะ การสะสมของคราบควันบุหรี่ หรือ กลิ่นแอลกอฮอล์ที่ยังตกค้างอยู่ ดังนั้น หากสามารถเลิกสูบบุหรี่ และ ดื่มสุราได้ นอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพท่านแล้ว ยังทำให้ไม่มีกลิ่นปากเป็นที่น่ารังเกียจอีกด้วย
  • อาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น เนื้อสัตว์ ถั่ว นม สาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นคือเมื่อ แบคทีเรียในช่องปากย่อยเศษอาหารที่มีโปรตีน จะเกิดกลิ่นของซัลเฟอร์เกิดขึ้น ซึ่งมีกลิ่นเหม็น ดังนั้น นอกจากอาหารประเภทโปรตีนแล้ว ควรเพิ่มผักและผลไม้ เพราะไฟเบอร์ นอกจากจะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้ว ยังช่วยขจัดกลิ่นปากได้ดี อีกด้วย แต่ก็จะมีผักที่มีกลิ่นแรงที่คนไทยนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบอาหาร เช่น กระเทียม ต้นหอม เมื่อรับประทานเสร็จควรรีบแปรงฟัน เพื่อความมั่นในขณะพูดของท่านเอง 
  • ลักษณะฟัน ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละท่าน เพราะ คนที่มีซอกฟันลึก มีช่องฟันมาก ก็จะทำให้เศษอาหารเข้าไปติดได้ง่าย ไม่สามารถแก้ไขได้ ควรใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันทุกครั้ง ยกเว้นจะทำการจัดฟัน แต่ขณะจัดฟัน ก็จะพบว่ามีเศษอาหารมักเข้าไปติดในอุปกรณ์จัดฟัน ขณะจัดฟันจึงควรระมัดระวังเรื่องการกิน และ ความสะอาด  

ปากเหม็น, ลมหายใจเหม็น, กลิ่นปาก, สาเหตุปากเหม็น, อาการปากเหม็น, รักษาปากเหม็น
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก