17
Aug
2019
เรื่อง “คนพิการก็มีฟัน” ตอน “เมื่อน้องเกดปวดฟัน” Categories : เรื่องเล่าโครงการ คนพิการก็มีฟัน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

รับชมสื่อคลิปวีดีโอฉบับเต็มได้ทาง คลิปของโครงการได้จาก YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCiU2J03Vq_Y08cMgHVnDjIA?sub_confirmation=1

 

 

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก