1
Oct
2017
การดูแลสุขภาพช่องปาก ของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี Categories : เรื่องเล่าโครงการ คนพิการก็มีฟัน
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ในช่วงปีแรก โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย วางแผนว่าจะเริ่มต้นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มแรก 

 

31 พฤษภาคม 2560: จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปาก ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว และแนะนำโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ที่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี  มีคนพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน 

 

14 สิงหาคม 2560: ทพญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้บริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามทำข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มคนพิการจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการในประเทศไทย กับคุณวัลลพ สาสี ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี ที่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.ปทุมธานี 

หมายเหตุ:คนพิการในบทความนี้ยินยอมอนุญาตให้เปิดเผยรูปภาพ

 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก