13
Mar
2018
เราดูแลกันต่อ...น้องโตขึ้นเรื่อยๆ..Long term care Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
2 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ทีมน้องๆ รพ.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ...เราดูแลกันต่อ...น้องโตขึ้นเรื่อยๆ..Long term care " เมื่อน้องมาลำบาก เราเอาทีมเราไปหาเองดีกว่า ดูแลให้ต่อเนื่อง เรียนรู้และแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานครอบครัว...สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการดูแลที่เหมาะสม..optimal care" 

ส่งข่าวดีๆ โดย ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ จ.เชียงใหม่

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก