19
Nov
2017
เครือข่ายสุขภาพอำเภอพระพรหม PCC ห้วยยูง ออกเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

เครือข่ายสุขภาพอำเภอพระพรหม PCC ห้วยยูง ออกเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงอีกครั้ง ครั้งนี้ไปให้บริการทันตกรรมถอนฟันที่บ้าน เนื่องจากคนไข้อัมพาต พิการทางการเคลื่อนไหว ฟันเหลือแต่รากหลายซี่ ประเมินแล้วควรได้รับการถอนฟันจึงออกไป ท่าทางการถอนอาจจะดูลำบากครับ แต่ย้ายคนไข้ไปยากเช่นกัน วันนี้ทีมเดินทางด้วยรถส่วนตัว ไปด้วยใจ พร้อมสอนแปรงฟันอีกครั้ง

 

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก