10
Oct
2017
ทีมสหวิชาชีพ รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดเตียง Categories : กิจกรรมเครือข่าย คนพิการฟันดี free style
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

10 ต.ค. 60 เวลา 13.30 - 15.00 น. นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ทพญ.ณัฐยาน์ หาญพัฒนเจริญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ นส.นิลาตีฟะห์ นิมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นส.รอฮานี เจะสนิ จพ.เภสัชกรรม และ ทพ.นาริม โตะกานี จากโรงพยาบาลรือเสาะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยชายอายุ 84 ปี ติดเตียง เดินได้เล็กน้อย HT with CHF ตรวจร่างกาย สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องการรับประทานยาที่ไม่สม่ำเสมอ เพราะหลงลืม จึงให้คำแนะนำผู้ดูแลและเน้นย้ำการใช้ยาให้ถูกต้อง ในช่องปาก พบฟันแค่ 1 ซี่ ผุเหลือแต่ตอ วางแผน ถอนฟันใน visit หน้า กำลังใจดี ลูกๆ ผลัดกันมาดูแล
และผู้ป่วยหญิง อายุ 83 ปี ติดบ้าน เป็น HT ตรวจร่างกาย สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เช่นกัน ในช่องปาก พบฟันผุเหลือแต่ตอหลายซี่ เห็นเป็นซี่ฟัน 3 ซี่ คุณยายยังภูมิใจซี่ฟันที่เหลืออยู่ ถูฟันกับเปลือกหมากวันละ 1 ครั้ง ไม่เคยรับบริการทันตกรรมเลยในชีวิต กินหมากปากแดง ไม่ยอมถอนฟัน เพราะกลัวเจ็บ วางแผน เยี่ยมบ้านบ่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง สักวันอาจจะยอมให้ถอนฟัน สุขภาพโดยรวมแข็งแรง 

10 ต.ค. 60 เวลา 13.30 - 15.00 น. นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ทพญ.ณัฐยาน์ หาญพัฒนเจริญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ นส.นิลาตีฟะห์ นิมอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นส.รอฮานี เจะสนิ จพ.เภสัชกรรม และ ทพ.นาริม โตะกานี จากโรงพยาบาลรือเสาะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยชายอายุ 84 ปี ติดเตียง เดินได้เล็กน้อย HT with CHF ตรวจร่างกาย สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องการรับประทานยาที่ไม่สม่ำเสมอ เพราะหลงลืม จึงให้คำแนะนำผู้ดูแลและเน้นย้ำการใช้ยาให้ถูกต้อง ในช่องปาก พบฟันแค่ 1 ซี่ ผุเหลือแต่ตอ วางแผน ถอนฟันใน visit หน้า กำลังใจดี ลูกๆ ผลัดกันมาดูแล

และผู้ป่วยหญิง อายุ 83 ปี ติดบ้าน เป็น HT ตรวจร่างกาย สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เช่นกัน ในช่องปาก พบฟันผุเหลือแต่ตอหลายซี่ เห็นเป็นซี่ฟัน 3 ซี่ คุณยายยังภูมิใจซี่ฟันที่เหลืออยู่ ถูฟันกับเปลือกหมากวันละ 1 ครั้ง ไม่เคยรับบริการทันตกรรมเลยในชีวิต กินหมากปากแดง ไม่ยอมถอนฟัน เพราะกลัวเจ็บ วางแผน เยี่ยมบ้านบ่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง สักวันอาจจะยอมให้ถอนฟัน สุขภาพโดยรวมแข็งแรง 

 

คนพิการก็มีฟัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก